Tenis Oyun Kuralları - I

Tenis Oyun Kuralları ve tenis sporu hakkında genel bilgiler verdiğimiz bu yazımızın siz okuyucularımıza faydalı olmasını dileriz.

1- YARIŞMA SAHASI (TENİS KORTU)
Saha, 23.77 m. (78 feet) uzunluğunda ve 8.23 m. (27 feet) genişliğinde bir dikdörtgen şeklindedir.

Tenis Kortu
Saha, ortasından boydan boya bir ağ (net) ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 0.8 cm. (1/3 inch) olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15 cm. (6 inch) den fazla olmayan kare şeklinde veya 15 cm. (6 inch) çapında yuvarlak iki adet direğe raptedilir veya tepelerinden geçirilir Direklerin yükseklikleri, ip veya metal kablonun üst noktasından 2,5 cm. ( 1 inch) den fazla olmamalıdır. Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1 .07 m.(3 feet 6 inch) yükseklikte olacak şekilde ayarlanacaktır. Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası , (34.Maddeye bkz.) ,çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, 'Tekler Sopaları" denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek 1.07 m. (3 feet 6 inch) yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler sopaları kare kesitinde ise kenarları, daire ise çaplan 7.5 cm.(3 inch) 'den fazla olmamalıdır. Tekler sopaları, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.

Ağ, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli ve topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikli olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.914 m. (3 feet) olacak şekilde, tamamen beyaz renkli ve 5 cm. (2 inch) eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den (2 inch) dar ve 6.35 cm.den (2,5 inch) geniş olmamak şartıyla tamamen beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit (kayış) bant ve tekler sopalarının üzerine reklam konulmaz.Sahanın enini ve boyunu çevreleyen çizgilerden uçtakilere ana çizgiler (base lines), kenardakilere yan çizgiler (side lines) denir. Ağın her iki tarafında 6.40 m. (21 feet) uzaklıkta ve ağa paralel olarak servis çizgileri çizilir. Ağın her iki tarafında servis çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. (2inch) eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldügü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi hizasında, 5 cm. (2 inch) eninde ve 10 cm. (4 inch) uzunluğunda ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir. Bunlara merkez işareti denir. Diğer çizgiler en az 2,5 cm. ( 1 inch), en çok 5 cm. (2 inch) eninde olmalıdır.

Ana çizgilerin ise eninin 10 cm. (4 inch) den fazla olmaması şarttır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır. Sahanın arka kısımlarına reklam,tente veya benzeri bir madde konulduğu taktirde bunların beyaz ve sarı renkleri taşımaması lazımdır. Ancak oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydıyla açık bir rengin kullanılmasına izin verilebilir.

Sahanın arka tarafında oturan çizgi hakemlerinin sandalyelerine reklam konulduğu takdirde, bunların beyaz ve sarı rengi taşımaması gerekir. Ancak oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydıyla açık bir rengin kullanılmasına izin verilebilir.

Not 1: Davis Kupası veya Uluslararası Tenis Federasyonunun diğer resmi şampiyonalarında, ana çizgilerin arka kısımlarında 6.40 m. (21 feet) den ve yan çizgilerin dış kısmında da 3.66 m. (12 feet) den az olmamak üzere boş saha bırakılmalıdır. Çizgi hakemlerinin sandalyelerinin, sahanın arka kısmında 6.90 m. (21 feet) lik ve yanlarda da 3.66 m. ( 12 feet) lik bu boş sahalarda yer alabilirler, ancak, hiç bir şekilde bu boşluklara 0.914 m.(3 feet) den fazla giremezler.

Not 2: Davis Kupası Dünya Grubu ve Federasyon Kupası Ana Fikstür müsabakalarında , müsabakaların stadyum şeklindeki sahalarda yapılması durumunda, her ana çizginin arkasında 8.23 m. (27 feet) den az olmamak kaydıyla ve kenarlarda da 4.57m. ( 15 feet) den az olmamak kaydıyla bir boşluk bulundurulabilir.

Not 3: Kulüp ve eglence (recreational) seviyesindeki oyunlarda, her bir ana çizginin arkasındaki boşluk 5.5 m. ( 18 feet) den az ve kenarlarda 3.05 m. ( 10 feet) den az olmamalıdır.

2- YARIŞMA SAHASINDA YER ALABİLECEK DİĞER TESİSLER (DEMİRBAŞLAR)

Sahada bulunması gerekenler sadece ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit ve bantlardan ibaret olmayıp, geri ve yan stoplar,kort çevresinde standlar,sabit veya hareketli sandalyeler ve kortun etrafında ve üzerinde tüm diğer demirbaşlar ve hakem,net hakemi,ayak hatası hakemleri,çizgi hakemleri ve yerlerinde olmak kaydıyla top toplayıcıları bulunur.
Not : Bu maddede belirtilen Hakem (umpire) terimi, Hakem ile birlikte, sahada oturma hakkı olan kişileri ve müsabakanın sevk ve idaresi için Hakeme yardımcı olan kimseleri kapsar.

3- TENİS TOPU
tenis-topu-tenis-oyun-kuralları
Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve rengi sarı veya beyaz olmalıdır. Eğer topun dış yüzeyi dikişli ise dikişler ipliksiz olmalıdır.
Topun çapı 6.668cm. (2.58 inch) den çok ve 6.350 cm. (2.5 inch) den az olmamalıdır. Ağırlığı ise 58.5 gr. (2. 116 ons) dan çok ve 56.7 gr. (2 ons) den az olmamalıdır.
Top, 254 cm. ( 100 inch) yükseklikten sert bir zemine bırakıldığında 134.62 cm. (53 inch) ila 147.32 cm. (58 inch) yüksekliğe zıplaması gerekir.
Topa 8.165 kg.lık ( 18 lb.) bir ağırlık tatbik edildiğinde ileri deformasyonu (şekil değiştirmesi) .559 cm. (.220 inch) ila .737 cm. (.290 inch) arasında olmalıdır. Aynı durumda geri deformasyonu (retum deformation) nun da .800 cm. (.315 inch) ila 1.080 cm. (.425 inch) arasında olmalıdır. Bu iki deformasyon rakamı, topun üç ayrı eksenine tatbik edilen yük karşısında elde edilen ölçümlerin ortalaması olup, iki ayrı ölçüm arasındaki farkın her defasında .076 cm. (.030 inch) den fazla olmaması gerekir.

Deniz seviyesinden 1219 m. (4.000 feet) nin üzerindeki yüksekliklerde oynanan oyunlarda yukarıda belirtilen özelliklere ilaveten iki ayrı tip top kullanılabilir. Bunlardan birincisinin özellikleri yukarıda belirtilenle aynıdır, sadece zıplamasının (21.92 cm. (48 inch) ila 134.62 cm. (53 inch) arasında olmalı ve iç basıncı dış basınçtan fazla olmalıdır. Bu tür toplara genellikle basınçlı (hava basıncı ayarlanmış) toplar denilmektedir. İkincisinin de tüm özellikleri yukarıda belirtilen toplarla aynıdır. Sadece bunların zıplamalarının 134.62 cm. (53 inch) ila 147.32 cm. (58 inch) arasında olmakla birlikte iç basıncının dış basınçla eşit seviyede olması ve o müsabakanın yapılacağı yükseklikte ve yarışmanın başlamasından önce en az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız toplar denilmektedir.
Zıplama, ölçü ve formasyon testlerinin Ek I'de belirtilen kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Uluslararası Tenis Federasyonu, herhangi bir topun veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslararası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları,oyuncular,Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslararası Tenis Federasyonu sekreteryasından temin edilebilir.


4- RAKET
Tenis kurallarına göre aşağıdaki özellikleri taşımayan raketler oyun için uygun degildir
a) Raketin topa vuran yüzeyi düz olmalı ve bu yüzeyde teller hasır örgüsü biçiminde örülmeli ve her tel mutlaka çerçeveye bağlanmalıdır. Tellerin bu örülme biçimi raket yüzeyinin her yerinde muntazam olmalı ve tellerin sıklığı raketin her kısmında aynı olmalıdır. Tellerin sıklığı özellikle merkezde, diğer kısımlardan daha az olmamalıdır. Tellerin aşınmasını,kopmasını ve titreşimini önlemek amacıyla ve bu kullanım amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla tellere ilaveler konabilir. Bunun dışında tellere herhangi bir şey takılamaz
b) 01.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere profesyonel oyunlarda kullanılan raketlerin sap kısmı dahil çerçeve uzunluğu 73.66 cm. (29 inch) den fazla olmamalı, profesyonel olmayan oyunlarda kullanılan raketlerin uzunlukları 01.01.2000 tarihinden geçerli olmak üzere sap kısmı dahil çerçeve uzunlugu 73.66 cm. (29 inch) den fazla olmamalıdır.

Raketin çerçeve genişliği 31.75 cm. ( 12 1/2 inch) den fazla olmamalıdır. Raketin tellerinin gerili olduğu yüzeyin uzunluğunun 39.37 cm. (15 1/2 inch) den ve genişliğinin de 29.21 cm. (11 1/2 inch) den fazla olmamalıdır.
c) Sapı dahil olmak üzere raketin üzerine herhangi bir şey takılamaz: Sadece aşınmayı,kopmayı veya titreşimi sınırlamak veya önlemek ve ağırlığı yaymak amacıyla raket üzerine ilaveler konabilir. Bu amaçla kullanılacak objelerin amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla kabulü mümkündür.
d) Sapı ve telleri dahil olmak üzere raketin şeklini değiştiren veya oyun esnasında ağırlık dağılımını değiştirmeye yarayan herhangi bir ilavenin yapılması yasaktır.
Uluslararası Tenis Federasyonu, herhangi bir raketin veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslararası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları, oyuncular, Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslararası Tenis Federasyonu sekreteryasından temin edilebilir.

Olay 1: Raketin topa temas eden yüzeyinde bir takım telden fazla tel gerilmesi mümkün müdür ?
Karar . Hayır. Madde ,tellerin örülmesi hakkında farklı modeller değil sadece tek bir model belirtir.

Olay 2: Tellerin birden fazla yüzey teşkil edecek biçimde gerilmiş olması halinde raketin yüzeyinin düz olduğundan ve tellerin bir ömek gerilmiş olduğundan söz edilebilir mi ?
Karar. Hayır.

Olay 3: Raketin tellerine, titreşimi önleyici bir alet konulabilir mi, eğer konulursa bu nereye konulabilir?
Karar. Evet Ancak böyle bir aletin örgü biçimindeki tellerin gerili olduğu yüzeyin dışında yer alması şarttır.

Olay 4: Bir oyun esnasında,bir oyuncu kazara raketin tellerini kopartırsa,raket bu durumdayken oynamaya devam edebilir mi?
Karar. Evet

5- SERVİS ATAN - KARŞILAYAN
Oyuncular filenin her iki yanında karşılıklı olarak dururlar. Topu ilk oyuna sokan oyuncuya servis atan, diğerine karşılayan denir.

Olay 1: Topa vurmaya teşebbüs eden bir oyuncu,
a) topa vurmadan önce
b) topa vurduktan sonra
ağın üzerinden diğer tarafa geçerse puan kaybeder mi?
Karar. Her iki halde de puan kaybetmez ancak, Madde 20 gereğince,oyuncunun karşı oyuncuya ait sahayı çevreleyen çizgilerin içine değmemesi gerekir. Ayrıca engelleme hali var ise rakip oyuncu Madde 21 ve 25 gereğince hakemin karar vermesini isteyebilir.
Olay 2. Servis atan,karşılayanın kendi sahasını çevreleyen çizgiler içinde durmasını istemektedir. Bu gerekli midir?
Karar. Hayır. Karşılayan,ağın kendisine ait tarafında istediği yerde durabilir.

6- SAHA SEÇİMİ - SERVİS SIRASI
İlk oyuna başlanırken saha seçimi ve servis atma veya karşılama hakkı kura ile kararlaştırılır. Kurayı kazanan oyuncu aşağıda belirtilen iki seçenekten birini seçer veya bunlan seçmesini rakibinden isteyebilir.
a) Servis atma veya karşılama hakkı. Bu durumda da,diğer oyuncu sahayı seçer
b) Saha seçme hakkı. Bu durumda da diğer oyuncu servis atma veya karşılama hakkını seçer.

Olay 1: Bir maçın başlamadan ertelenmesi durumunda,oyuncuların yeni seçimler yapma hakları var mıdır?
Karar. Evet Kura aynen kalmakla beraber,servis atma ve saha seçme hususunda oyunculara seçme hakkı verilebilir.

7- SERVİS
Servis aşağıdaki şekilde atılır. Servis atmadan önce servisi atacak olan oyuncu, her iki ayağı ana çizginin arkasında, merkez işareti ve yan çizgilerin hayali uzantıları arasında durur
Servis atan daha sonra topu eliyle her hangi bir istikamette havaya atar ve top yere düşmeden raket ile topa vurur ve topla raketin birbirine değdiği anda servis atışı tamamlanmış sayılır. Tek kolunu kullanmak zorunda olan oyuncular topu havaya atmak için raketlerini kullanabilirler.

Olay 1: Tekler oyununda servis atan oyuncu servis atarken sahasının yan çizgisi ile çiftler sahasının yan çizgisi arasında kalan kısımda durabilir mi?
Karar. Hayır

Olay 2: Servis atarken bir oyuncu eğer bir yerine iki veya daha fazla topu havaya atarsa o servisi kaybetmiş olur mu?
Karar. Hayır. Servis tekrarlanması istenir. Fakat hakem hareketin kasıtlı yapıldığını kabul ederse Madde 21'e göre hareket edilebilir.

8- AYAK HATASI
a) Servis atan,servis atarken yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştiremez, Servis atanın ilk duruş tarzını pek fazla değiştirmeyen çok küçük ayak hareketleri "yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştirmesi" olarak kabul edilmez.

b) Ayaklarından hiç birini, ana çizginin gerisindeki ve ort çizgi ile yan çizgi hizası arasındaki alan dışında bir yere değdiremez.

9- SERVİSİN ATILMASI
a) Servis atılırken servis atan sırasıyla sağ ve sol yan sahanın arkasında durur. Her oyunun başlangıcında ilk servis sağ tarafta durmak suretiyle atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmezse bu şekilde yanlış atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez. Ancak yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

b) Servis atıldığında, topun rakip oyuncu geri çevirmeden ağın üzerinden geçerek çaprazlama olarak karşı taraftaki servis sahasında yere değmesi veya bu sahayı çevreleyen çizgilerden birinin üzerine değmesi gerekir.

10- HATALI SERVİS
Aşağıdaki hallerde servis hatalı sayılır;
a) Servis atan 7, 8 veya 9 (b) maddelerine aykırı hareket ederse,
b) Topa vururken ıska geçerse,
c) Top yere değmeden önce ağ,şerit veya bant dışında herhangi bir daimi eşyaya değerse.

Olay 1: Servisi atan, topu servis atmak amacıyla havaya attıktan sonra topa vurmaktan vazgeçerek onu tutarsa,bu hata mıdır?
Karar. Hayır

Olay 2: Çiftler sahasında,çiftler direkleri ve tekler sopaları tesis edilmiş durumda tekler oyunu oynanırken servis atışında, top, bir tekler sopasına çarptıktan sonra servis sahasına düşerse bu hata mıdır veya servis tekrarlatılır mı?
Karar. Servis hatalıdır. Çünkü,çiftler direkleri,tekler sopası ve bunların arasında kalan ağ kısmı veya bant daimi eşyalardandır.(Madde 2 ve 10 ile 24 deki açıklamaya bakınız)

11- İKİNCİ SERVİS
Hatalı servisten sonra, (eğer bu ilk hata ise) servis atan hatalı servisi attığı yerden tekrar servis atar. Ancak,ilk servis yanlış yerden atılmış ise 9. Maddeye uygun olarak yalnız ikinci servisi diğer taraftan atar.

Olay 1: Oyuncu yanlış sahadan servis atmış ve o puanı kaybetmiştir. Oyuncu yanlış yerden servis attığını ve bunun bir hata olarak kabulünü ister.
Karar. Puan olduğu gibi kalır ve müteakip servis puan durumuna göre doğru sahadan atılır.

Olay 2: Durum 15-15 tir ve servis atan yanlışlıkla sahanın solundan servis atmış ve puanı kazanmıştır. Bundan sonra sahanın solundan servis atar ve hata yapar. Bu anda yanlışlık anlaşılır. Aldığı puana hak kazanır mı? Müteakip servisi hangi taraftan atmalıdır?
Karar. Önceki puan aynen kalır. Servis atanın yaptığı hata da aynen kalır. Müteakip servis sahanın solundan atılır. Puan durumu 30-15 tir.

12- SERVİS ATMA ZAMANI
Karşılayan hazır olmadan servis atan servisi atmamalıdır. Eğer karşılayan servisi karşılamaya teşebbüs ederse, hazır olduğu kabul edilir. Bununla beraber, karşılayan hazır olmadığını beyan etmişse, atılan serviste topun servis için tespit edilmiş olan sınırlar içinde yere değmediğini ileri sürerek hata kararı verilmesini isteyemez

13- TEKRARLAMA
Kurallara istinaden veya oyunun nizamı bozulduğu, kesildiği hallerde tekralama istendiğinde aşağıdaki şekilde hareket edilir ;
a) Sadece bir servis için tekrarlama istenmişse o servis tekrarlanır
b) Eğer başka bir durum için tekrar istenmişse o puan tekrarlanır.

Olay 1: Servis, Madde 14'de belirtilen sebepler dışında bir sebeple kesilmiştir. Bu durumda sadece servis mi tekrarlanır?
Karar. Hayır. Tam puan tekrarlanmalıdır.

Olay 2: Oyun esnasında top patlarsa, tekrarlanma mı istenmelidir?
Karar. Evet

14- SERVİSİN TEKRARLANMASI
Servis aşağıdaki hallerde tekrarlanır ;
a) Servis atıldıktan sonra top ağa, şerite veya banta değerek doğru sahaya düşerse veya ağa, şeride veya banda değdikten sonra yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği veya taşıdığı bir şeye değerse,

b) Karşılayan hazır değilken servis atılır veya servis hatası yapılırsa,(Madde 12'ya bakınız)

Servisin tekrarlanması durumunda, o servis sayılmaz ve servis atan tekrar servis atar, fakat servisin tekrarlanması bir önceki hatayı ortadan kaldırmaz.

15- SERVİS ATMA SIRASI
Birinci oyun bittikten sonra müteakip oyunda, karşılayan servis atar, servis atanda karşılar ve servis atma sırası maçın diğer oyunlarında bu şekilde devam eder. Eğer oyunculardan biri ,servis atma sırası kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık anlaşıldığı anda gerçekte servis atma sırası kendisinde olan oyuncu servisi atar. Fakat bu yanlışlık anlaşılana kadar kazanılmış olan sayılar geçerli sayılır. Böyle bir yanlışlığın anlaşılmasından önce yapılan servis hatası sayılmaz.
Eğer böyle bir yanlışlık o oyun bittikten sonra anlaşılırsa, servis atma sırası değişikliğe uğradığı şekli ile kalır.

16- SAHA DEĞİŞTİRME

Oyuncular her sette birinci, üçüncü oyunlarda ve müteakip tek sayılı oyunlarda sıra ile karşılıklı saha değiştirirler. Aynı şekilde, her setin sonunda, o sette oynanan toplam oyun sayısı tek ise saha değiştirilir, aksi halde, setteki toplam oyun sayısı çift ise müteakip setteki birinci oyundan sonra saha değiştirilir.
Eğer bir yanlışlık yapılır ve oyuncular bu kuralda belirtilen sıraya uymazlarsa, yanlışlık anlaşıldığı anda kendilerine ait doğru sahaya geçerler ve yukarıda belirtilen normal sıraya göre saha değiştirmeye devam ederler.

17- OYUNUN DEVAMLILIĞI
Servis atıldığı andan itibaren top oyundadır ve bir hata veya tekrarlamaya işaret edilmediği sürecede, puan alınıncaya kadar oyunda kalır.
Olay 1. Bir oyuncu topu doğru olarak geri çeviremez. Fakat hakemce hiç bir puan çağrısında bulunulmadığından top oyunda kalır. Oyun devam edip o puanın oynanmasından sonra diğer oyuncu puanın kendisine ait olduğunu iddia edebilir mi?
Karar. Hayır. Rakibin bu olaylardan dolayı engellenmemiş olması şartı ile hatalı durumdan sonra oyuncuların oyuna devam etmesi halinde artık o hatalı durum sebebiyle puan iddiasında bulunulamaz

18- SERVİS ATANIN PUAN KAZANMASI
Aşağıdaki hallerde servis atan puanı kazanır ;
a) 14. Madde gereğince tekrarlama hali yoksa, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,

b) Karşılayan, 20. Madde'de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse,

19- KARŞILAYANIN PUAN KAZANMASI
Aşağıdaki hallerde karşılayan puan kazanır ;
a) Servisi atan üst üste iki hatalı servis atarsa,
b) Servis atan, 20. Madde'de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse,

20- PUAN KAYBEDİLMESİ
Bir oyuncu aşağıdaki hallerde puanı kaybeder ;
a) Top oyunda iken üst üste iki defa yere düşmeden önce onu ağın üzerinden doğrudan doğruya karşı sahaya gönderemezse (Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen haller hariç) veya,

b) Karşı sahaya gönderdiği top, rakibin sahasını çevreleyen çizgilerin dışına, daimi eşyalara veya herhangi bir şeye çarparsa,

c) Sahanın dışında iken dahi olsa, top yere düşmeden topa vurur (vole) fakat karşı sahaya gönderemezse veya,

d) Oyun esnasında topu raketle kasten yakalarsa veya taşırsa veya topa raketiyle birden fazla dokunursa veya

e) Top oyunda iken, kendisi veya raketi (elinde iken veya değilken) yahut giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey, ağa, direklere, tekler sopalarına, ipe veya metal kabloya, şerit veya banta yahut rakibin sahasına değerse veya

f)Topa ağı geçmeden (vole) vurursa veya

g) Top oyunda iken, elinde veya ellerindeki raket haricinde kendisine veya giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse veya

h) Raketi topa doğru atarak topa vurursa veya

i) Puanın oynanması esnasında raketin biçimini kasten bozarsa.

Olay 1: Servis atma sırasında, raket servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top yere değmeden raket ağa değerse bu bir servis hatası olur mu veya oyuncu puanı kaybeder mi?
Karar. Top oyunda iken raketi ağa değdiği için servis atan o puanı kaybeder. (Madde 20 (e) )

Olay 2: Servis esnasında, raket, servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top istenilen servis sahasının dışına düştükten sonra raket ağa çarparsa servis hatası olur mu veya oyuncu o puanı kaybetmiş sayılır mı?
Karar. Raket ağa değdiği esnada top oyundan çıkmış olduğundan bu bir servis hatasıdır.

Olay 3: A ve B, C ve D ye karşı oynamaktadırlar ve A, D'ye servis atmaktadır Top yere değmeden önce C ağa değer. Bundan sonra topun servis sahasının dışına düşmesi sebebiyle hata verilip C ve D o puanı kaybederler mi?
Karar. Hata kararı yanlıştır. Zira, hata kararı verilmeden önce C ve D puanı kaybetmişlerdir. Çünkü G top oyunda iken ağa temas etmiştir. (Madde 20(e))

Olay 4: Top oyunda iken bir oyuncu, ağın üzerinden rakibinin sahasına atlayabilir mi, ve bu yüzden bu oyuncu cezalandırılır mı ?
Karar. Hayır. Oyuncu o puanı kaybeder (Madde 20 (e))

Olay 5: A topa keserek vurur ve top ağın üzerinden geçer ve tekrar A'nın sahasına düşer.Topa yetişemeyen B , raketini fırlatarak topa vurur, raket ve top birlikte ağın diğer tarafındaki A'nın sahasına düşerler. A tarafından geri çevrilen top B'nin sahasının dışına düşer. Bu durumda B o puanı kazanır mı, yoksa kaybeder mi?
Karar. B puanı kaybeder. (Madde 20 (e) ve (h))

Olay 6: Servisle atılan top, servis sahası dışında duran bir oyuncuya yere değmeden önce çarparsa, bu oyuncu o puanı kazanır mı yoksa kaybeder mi?
Karar. Topun çarptığı oyuncu puanı kaybeder. (Madde 20 (e), Madde 14 (a)' da öngörülen durum hariç)

Olay 7: Sahanın dışında duran bir oyuncu topa vurur yada eliyle tutar ve topun nasıl olsa dışarıya gideceği iddiasıyla puanın kendisine verilmesini talep eder.

Karar. Hiç bir halde oyuncu puan talep edemez Şöyle ki,
a) Eğer topu tutarsa Madde 20 (g)' ye göre puanı kaybeder,
b) Topa vurmuş fakat kötü bir şekilde geri göndermiş ise Madde 20 (c)' ye göre o puanı kaybeder,
c) Topa havada vurmuş ve iyi bir şekilde karşı tarafa iade etmişse oyun devam eder.

Yazının devamına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tenis Oyun Kuralları - II

Kaynak : www.vtb.org.tr

Hiç yorum yok:

Ön Çıkan Yayın

Teniste Vuruş Teknikleri

Servis Vuruşu Tenis de servis aşamaları sırasıyla (sağ elini kullanan oyuncular için); 1- Raket ve top birbirine paralel şekilde elde ...

Popüler Yayınlar